Logo Gminy Sypniewo
Powróć do: Urząd Gminy

Jednostki OSP z terenu Gminy

Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

OSP Gąsewo - rok założenia 1910
ul. Władysława Reymonta 14/3
06-213 Sypniewo
e-mail: ospgasewo@sypniewo.pl
KRS: 0000088715
NIP: 7571340655
REGON: 550745062

OSP Sypniewo - rok założenia 1922
ul. Ostrołęcka 39
06-216 Sypniewo
e-mail: ospsypniewo@sypniewo.pl
KRS: 0000206535
NIP: 7571341258
REGON: 550744996

Pozostałe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:

OSP Biedrzyce - rok założenia 1962
Biedrzyce-Koziegłowy 16
06-216 Sypniewo
e-mail: ospbiedrzyce@sypniewo.pl

OSP Mamino - rok założenia 1928
Mamino 46
06-216 Sypniewo
e-mail: ospmamino@sypniewo.pl

OSP Poświętne - rok założenia 2009
Poświętne 5A
06-213 Sypniewo
e-mail: ospposwietne@sypniewo.pl

OSP Rawy -  rok założenia 1930
Rawy 2A
06-213 Sypniewo
e-mail: osprawy@sypniewo.pl

OSP Sławkowo - rok założenia 1938
Sławkowo 15
06-216 Sypniewo
e-mail: ospslawkowo@sypniewo.pl

OSP Zamość - rok założenia 1924
Zamość 20
06-213 Sypniewo
e-mail: ospzamosc@sypniewo.pl