Logo Gminy Sypniewo
Powróć do: Urząd Gminy

Inwestycje w Gminie Sypniewo

Inwestycje zakończone w 2021 roku.

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo w miejscowości Chojnowo, Olki, Boruty, Rawy.
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo - Sławkowo, Dylewo, Sypniewo.
 3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sypniewie.
 4. Przebudowa drogi gminnej Glinki-Rafały - Chełchy.
 5. Przebudowa drogi gminnej Olki.
 6. Modernizacja strażnicy OSP Rawy.
 7. Budowa garażu na potrzeby OSP Sypniewo.
 8. Laboratoria Przyszłości - Zespół Placówek Oświatowych Gąsewo Poduchowne.
 9. Laboratoria Przyszłości - Zespół Placówek Oświatowych Sypniewo.
 10. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Sypniewo.
 11. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na strażnicy OSP Sypniewo.
 12. Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Sypniewo.
 13. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzechówek.
 14. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ziemaki.
 15. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sypniewo, ul. Cyprysowa.
 16. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinki-Rafały.
 17. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamość.
 18. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne.
 19. Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w miejscowości Rzechowo Wielkie.
 20. Wykonanie dokumentacji projektowej na Remont budynku Domu Ludowego w Gąsewie Poduchownym.
 21. Renowacja hali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie.
 22. Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych w miejscowości Mamino.
 23. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Rzechowo-Gać.
 24. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Szczeglin Poduchowny.
 25. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Zalesie.
 26. Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest.