Logo Gminy Sypniewo
Powróć do: Urząd Gminy

Gospodarowanie odpadami

Terminy opłat za odbiór odpadów komunalnych:

1 rata - do 15 marca
2 rata - do 15 maja
3 rata - do 15 września
4 rata - do 15 listopada

Wszystkie należności dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać w kasie urzędu  lub na konto nr:

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu O/Sypniewo
78 8917 0001 0020 0051 2000 0430
Wszystkie należności dochodów Urzędu Gminy, w tym z tytułu podatków, opłat za wodę, oraz najem lokali można wpłacać w kasie urzędu  lub na konto nr:
 
Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu O/Sypniewo
96 8917 0001 0020 0051 2000 0300