Logo Gminy Sypniewo
Powróć do: strona główna

Dla mieszkańca

Należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać na konto nr:
Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu O/Sypniewo
78 8917 0001 0020 0051 2000 0430
 
Należności z tytułu podatków, opłat za wodę oraz najem lokali można wpłacać na konto nr: 
Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu O/Sypniewo
96 8917 0001 0020 0051 2000 0300