Logo Gminy Sypniewo
Powróć do: strona główna

Urząd Gminy

Gmina Sypniewo jest oddalona od Ostrołęki o 24 km, od Makowa Mazowieckiego o 20 km i od Warszawy o 100 km. W skład gminy wchodzi 29 miejscowości o ogólnej powierzchni 128,6 km2, którą zamieszkuje 3.227 osób (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Gospodarka

Gmina Sypniewo jest gminą typowo rolniczą. Około 90% mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Atutem gminy jest czyste nieskażone środowisko naturalne, dobra jakość przestrzeni produkcyjnej oraz duże gospodarstwa rolne. Wszystko to stwarza możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności. Istnieją dobre warunki do rozwoju agroturystyki. Obecnie jest zarejestrowane jedno gospodarstwo agroturystyczne. Oczekiwania naszych mieszkańców związane są z inwestycjami z zakresu ochrony środowiska: tj. oczyszczalnią ścieków, kanalizacją i wodociągami.Turystyka i wypoczynek

Gmina Sypniewo w całości należy do obszaru "Zielonych Płuc Polski". Teren gminy jest bogaty w lasy, stwarzające korzystny mikroklimat wspomagający leczenie chorób cywilizacyjnych.
Najważniejsze obiekty zabytkowe na terenie gminy to:

  • kaplica św. Wawrzyńca (z 1822 r.)
  • drewniana plebania w Sypniewie (z 1862 r.)
  • murowana plebania w Sypniewie (z 1921 r.)
  • Dom Ludowy w Gąsewie (z 1925 r.)
  • mogiła powstańców w Glinkach Starych.
  • wiatrak (paltrak) w Maminie.