Logo Gminy Sypniewo

Nowy samochód dla OSP Sypniewo !!!

Ocena 0/5

Gmina Sypniewo realizuje projekt „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sypniewie”.

W ramach projektu 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami nr FEMA.02.04-IP.01-002/23 zakupiony zostanie jeden nowy średni samochód ratowniczego - gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem zgodnym ze standardem wyposażenia średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP włączonej do KSRG. Samochód będzie przeznaczony dla jednostki OSP w Sypniewie należącej do KSRG. Ponadto w ramach projektu planuje się przeprowadzenie jednej promocyjnej akcji edukacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych. Działania edukacyjne obejmować będą tematykę: konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof na terenie Gminy Sypniewo oraz powiatu. Jego założeniem jest zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Sypniewo z zakresie zarządzania klęskami i katastrofami. Sprzęt pozwoli pozytywnie wpłynąć na pracę strażaków, poprzez podniesienie komfortu pracy, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa przed niekontrolowanymi pożarami. Skorzystają z niego mieszkańcy gminy Sypniewo oraz sąsiednie gminy. Bezpośrednio pomoże strażakom OSP Sypniewo w efektywniejszym działaniu.

Projekt polega na:

• Zakupie średniego wozu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem
• Przeprowadzeniu kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych
• Promocji projektu;

Wartość projektu : 1 679 196,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 242 054,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności