Logo Gminy Sypniewo

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ocena 0/5

Szanowni Państwo

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2023, poz. 1469) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Sypniewo o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy Sypniewo do dnia 15 października 2023 r.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków oraz posiadania umowy i dowodów wpłat za usługę.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

·        w Urzędzie Gminy Sypniewo   lub
·        na stronie internetowej Urzędu Gminy https://sypniewo.pl/

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do: 15-10-2023r. do:

·        Urzędu Gminy w Sypniewie – sekretariat lub pok. 7, lub
·        pocztą na adres: Urząd Gminy w Sypniewie,   ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo  lub
·        Elektroniczna Skrzynka Podawcza Skrytka EPUAP: /ugsypniewo/skrytka    Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Wójt Gminy Sypniewo

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych.
Format: docx, 26.16 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności