rodzina 500 plus


Wiadomości z życia Gminy

zmień rozmiar:

600-lecie mamina 00074Dzień 01 maja 2016 był dniem wyjątkowym dla wsi Mamino. Obchodzono piękny jubileusz 600-Lecia Mamina połączone ze Świętem Strażaka.

 

Mieszkańców zaszczycili swoją obecnością m.in. Jego Eminencja Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek, Mirosław Augustyniak i Marian Krupiński - Radni Województwa Mazowieckiego, starosta powiatu makowskiego pan Zbigniew Deptuła, starosta powiatu szczycieńskiego Jarosław Matłach, wójt Gminy Sypniewo Jarosław Napiórkowski, radni Gminy Sypniewo oraz liczni znakomici goście i nasi darczyńcy, dzięki którym mogliśmy uczcić ten dzień.

Uroczystość została rozpoczęta przemarszem pocztów sztandarowych, Orkiestry Strażackiej z Gąsewa oraz wszystkich jednostek OSP z terenu gminy. Gości powitali Mariola Perzanowska sołtys wsi Mamino, oraz Piotr Budny Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Maminie.

 

Po przywitaniu gości Pan doktor Roman Zakrzewski przedstawił historię z dziejów wsi Mamino od 1416 roku.

Wystąpienie Pana Romana Zakrzewskiego (do pobrania)

Akt nadania wsi Mamino (do pobrania)

Tłumaczenie aktu nadania na język polski (do pobrania)

 

Następnie Ksiądz biskup został poproszony przez ks. Kanonika Antoniego Mamińskiego o odprawienie Mszy Świętej. Podczas Mszy Świetej w homilii ksiądz biskup nawiązał do przedstawionej historii z dziejów wsi Mamino. Uroczystą Mszę Świętą uświetniała swoim występem Orkiestra Strażacka z Gąsewa pod przewodnictwem kapelmistrza Janusza Chojnowskiego. Po Mszy Świętej Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek poświęcił tablice pamiątkowe oraz samochody strażackie.

 

W dalszej części były przemówienia okolicznościowe, w których głos zabrali: -Mirosław Augustyniak , dziękując mieszkańcom wsi Mamino za wkład pracy w przygotowanie tak wspaniałej uroczystości 600-lecia. W dowód uznania na ręce pani sołtys wsi Marioli Perzanowskiej i Prezesa OSP Mamino Piotra Budnego wręczył najwyższe odznaczenie Samorządu Województwa Mazowieckiego medal pamiątkowy PRO MASOVIA.

 

Medalem pamiątkowym PRO MASOVIA z podziękowaniem za całokształt działalności samorządowej został odznaczony także Wójt Gminy Sypniewo Pan Jarosław Napiórkowski, który dziękując za to zaszczytne odznaczenie złożył gratulacje i życzenia mieszkańcom Mamina, a także strażakom zwracając się do zebranych słowami:

 

"Ekscelencjo księże Biskupie! 

Dostojni księża, drodzy Strażacy! 

Koledzy samorządowcy 

Szanowni zgromadzeni!

 

 Każda miejscowość powinna dożyć do utrwalenia w otoczeniu ważnych wydarzeń. Do podkreślenia znaczenia kamienia milowego jaki dziś w Maminie został ustanowiony – po to, aby dokonać podsumowań jakże ważnego, niezwykle pięknego okresu historii tej miejscowości. Ktoś powie: Na ile czasy, które niestety minęły mają związek z obecnymi realiami życia na tej Mamińskiej Ziemi.

Dziś, codzienny wyścig z czasem, powoduje moi drodzy, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak bardzo wyniki naszej działalności powiązane są z podejmowanymi niegdyś wysiłkami, zdobywanymi doświadczeniami a także wzajemnymi relacjami naszych przodków, którzy tak jak już wielokrotnie było mówione, od stuleci tę ziemię czynili urodzajniejszą.

 Z Maminem Ja również czuję się związany. Po tej ziemi stąpali także moi przodkowie. Jestem z tego dumny.

 Oczywiście Mamino w ostatnich dziesięcioleciach bardzo się zmieniło. I trzeba dziś mówić o pozytywnych zmianach wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii m.in. w rolnictwie. Nie sposób jednak nie dostrzec negatywnych skutków jakie towarzyszą, globalizacji i kapitalizmowi, do których trzeba zaliczyć m.in. wykluczenie społeczne, ubóstwo, emigracja zarobkowa, a czasem też niestety rozpad rodzin. 

 Dzisiejsza uroczystość niech będzie bodźcem do wspólnego działania, aby takim zjawiskom stawić czoło, aby je zminimalizować.

 Dlatego z tego miejsca bardzo gorąco pragnę podziękować tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Wiem ile to państwa kosztowało trudu i wyrzeczeń. Bardzo się dziękuję Jego Ekscelencji ks. biskupowi Stanisławowi Stefankowi. Bardzo dziękuję Zarządowi Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Maminie, któremu obecnie przewodniczy druh Piotr Budny oraz wszystkim strażakom, Dziękuję Paniom zrzeszonym w Mamińskim Kole Gospodyń Wiejskich, którym kieruje pani sołtys Mariola Perzanowska, dziękuję panu Romanowi Zakrzewskiemu za bardzo obrazowe przedstawienie historii Mamina, Panu Mirosławowi Augustyniakowi radnemu województwa mazowieckiego za wspieranie działań samorządu, jak również za odznaczenia wręczone w trakcie uroczystości. Dziękuję naszej orkiestrze strażackiej z Gąsewa za uświetnienie uroczystości swoim występem.

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z naszą wieloletnią tradycją w pierwszych dniach maja obchodzony jest gminny dzień strażaka, z tej okazji składam wszystkim strażakom oraz ich rodzinom najgorętsze życzenia. Życzę więc przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Niech nasz patron święty Florian wspiera, błogosławi i chroni.

 Składam również gratulacje wszystkim dzisiaj odznaczonym druhom. Dziękuję jednocześnie strażakom za pełną zaangażowania pracę związaną z ratowaniem życia i majątku poszkodowanym w wyniku różnego rodzaju klęsk. Miniony rok z uwagi na kataklizm jaki nawiedził naszą Gminę w dniu 19 lipca na pewno na długo zostanie w naszej pamięci.Jednocześnie uświadomił wszystkim jak bardzo w takich sytuacjach liczymy na profesjonalną pomoc strażaków.

 Raz jeszcze chylę przed Wami czoło druhowie.

Dziękuję Państwu za uwagę."

 

Za działalność na rzecz rozwoju wsi Mamino oraz za wkład pracy w przygotowanie uroczystości 600-Lecia Mamina od Marszałka Województwa Mazowieckiego zostały wręczone dyplomy pamiątkowe dla :


- Pani Marioli Perzanowskiej
- Pana Pawła Budnego
- Pana Bolesława Boruckiego
- Pani Barbary Kosakowskiej
- Pana Jerzego Mamińskiego
- Pana Lecha Żebrowskiego
- Pana Krzysztofa Damięckiego
- Pana Łukasza Mamińskiego

 

Następnie za działalność społeczną wręczone zostały przez pana Jarosława Napiórkowskiego – Wójta Gminy Sypniewo oraz pana Marka Chrzanowskiego - przewodniczącego Rady Gminy a także panią Izabelę Moroniewicz – sekretarz Gminy Sypniewo pamiątkowe grawertony dla zasłużonych mieszkańców wsi Mamino:


Pana Bolesława Boruckiego - wieloletniego Prezesa OSP Mamino
Pana Jerzego Mamińskiego - wieloletniego sołtysa wsi Mamino
Pana Władysława Kosakowskiego - sołtysa wsi Mamino
Pana Krzysztofa Damięckiego – radnego gminy Sypniewo
Pana Pawła Budnego – radnego gminy Sypniewo
Pana Leszka Żebrowskiego – radnego gminy Sypniewo
Pani Barbary Kosakowskiej – radnej gminy Sypniewo
Pana Łukasza Mamińskiego – radnego gminy Sypniewo
Pani Marioli Perzanowskiej – sołtys wsi Mamino.

 

 

Następnie wręczone zostały odznaczenia dla strażaków z terenu Gminy Sypniewo:

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:


Krzysztof Mamiński s. Jerzego OSP Mamino
Tadeusz Tuszyński s. Edwarda OSP Mamino
Jan Żebrowski s. Ignacego OSP Mamino
Roman Budny s. Edmunda OSP Rawy

  
Dekoracji dokonali dh Mirosław Augustyniak oraz Zbigniew Deptuła - starosta makowski.


Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:


Łukasz Mamiński s. Tadeusza OSP Mamino
An
drzej Mikulski s. Władysława OSP Rawy
Kazimierz Szulc s. Aleksandra OSP Rawy
Rafał Grono s. Władysława OSP Zamość
Grzegorz Grabowski s. Tadeusza OSP Mamino


Dekoracji dokonali Jarosław Napiórkowski Prezes ZG ZOSP RP oraz z-ca Komendanta Powiatowego PSP bryg. Cezary Zaurski.

 
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:
Łukasz Perzanowski s. Jerzego OSP Mamino
Krystian Tuszyński s. Antoniego OSP Mamino
Konrad Zysk s. Stanisława OSP Zamość
Damian Paweł Chrzanowski s. Jana OSP Mamino
Adam Żebrowski s. Jana OSP Mamino
Marcin Karczmarczyk s. Mirona OSP Gąsewo

 
Dekoracji dokonali Jarosław Napiórkowski Prezes ZG ZOSP RP oraz z-ca Komendanta Powiatowego PSP bryg. Cezary Zaurski.


Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali druhowie:


Daniel Tuszyński s. Antoniego OSP Mamino
Paweł Grabowski s. Mariana OSP Mamino
Adam Mamiński s. Tadeusza OSP Mamino
Adam Guzowski s. Kazimierza OSP Sypniewo
Paweł Milewski s. Mirona OSP Sypniewo
Michał Sztąberski s. Andrzeja OSP Gąsewo
Jakub Włodarski s. Adama OSP Gąsewo


Dekoracji dokonali Roman Zakrzewski oraz Roman Gisztarowicz.

 

Po wręczonych odznaczeniach na scenie młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych z Sypniewa po odśpiewaniu wraz z publicznością hymnu narodowego rozpoczęła występy o tematyce Konstytucji 3 maja. Na koniec młodzież uświetniła swoje występy odśpiewaniem ROTY.

 

W dalszej części były humorystyczne występy młodzieży na temat mieszkańców wsi oraz strażaków z Mamina. Część artystyczną przygotowywały Panie z ZPO z Sypniewa, pani Marzena Łasiewicka, pani Renata Kołodziejczyk, Małgorzata Wilczewska, Wiesława Koterwas oraz zespół nauczycieli pod kierunkiem Mirosławy Chrzanowskiej i Zofii Niedzielak.

 

Wszyscy uczestnicy tego Święta zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek przygotowany przez mieszkańców naszej miejscowości oraz Kół Gospodyń Wiejskich z Niesułowa, Sypniewa, Gąsewa, Sławkowa i Mamina. Uroczystość uświetnił przepiękny i smaczny tort w wykonaniu naszej mieszkanki Małgorzaty Żebrowskiej.

 

W dalszej części można było obejrzeć występ pań z koła Gospodyń Wiejskich z Jednorożca oraz pokaz kowalstwa artystycznego. W czasie całej uroczystości mieszkańcy oraz goście mogli zwiedzać wystawę pt. „Chwile z Dziejów Mamina” gdzie można było zobaczyć jak żyli i wyglądali nasi mieszkańcy, oraz jakimi przedmiotami posługiwali się na co dzień.

 

Uroczystość zakończyła się potańcówką, która trwała do późnych godzin nocnych.


Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości. W sposób szczególny podziękowania kierujemy do osób i firm, którzy na wszelkie możliwe sposoby wsparły organizację naszego Jubileuszu:

Mazowiecka Spółka Mleczarska Jerzy Borucki i Andrzej Grabowski
Paweł Żbikowski
Polindus
Agromasz
Bud-Rol Marian i Grażyna Majkowscy
Agro-Tek Wojciech Zabielski
AGROPSZEM Władysław Zabielski
Leszek i Małgorzata Majkowscy
Husar” z Zamościa
Tadeusz Górski
Janusz Rawa
Jerzy Perzanowski
Roman Zakrzewski
Marek Beczak
L
ech Rawa
Jarosław Napiórkowski
Andrzej Olkowski
Marek Budny
Janusz Grochowski
Marek Chrzanowski
Leszek Biedrzycki
Mirosław Głażewski
Adam Majkowski
Poż.Bis R. Pawlak, C. Kołodziejski
Bogdan Żebrowski
Daniel Sikora
Roman Gisztarowicz
Marek i Adam Żbikowscy
Celina Głażewska
R
afał Rzepka
Druhowie z jednostki OSP Sypniewo
Jarosław i Artur Olkowscy
Pracownicy Urzędu Gminy w Sypniewie i jednostek organizacyjnych
Młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie wraz z opiekunami
Małgorzata Mikołajczewska
Dariusz Czyrkowski
Małgorzata Chełchowska
Andrzej Majkowski
Anonimowy darczyńca

 Galeria

Urząd Gminy w Sypniewie
ul. Ostrołęcka 27
06-216 Sypniewo

tel.:  29 717-77-83
fax.: 29 717-78-16
e-mail: gmina@sypniewo.pl
______________________

 

logo glowne

 

mapagminy 25.04.2014

 

 

 

 
rodo

 

 

 

 

program pos banner ogolny 200x300

ohp

zielona-linia

eure

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information