rodzina 500 plus


Wiadomości z życia Gminy

zmień rozmiar:

m 15502bafde0a2dWIOSNA – WIĘCEJ PRACY, WIĘCEJ ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH

Kończy się już okres zimy, która w tym roku była dla nas szczególnie łaskawa. Widać już pierwsze oznaki wiosny i lada dzień rozpoczną się pierwsze prace polowe na wsi. Nadchodzi okres wytężonej pracy, co wiąże się również ze wzrostem zagrożeń wypadkowych. Zwłaszcza dotyczy to wypadków z maszynami rolniczymi. W ubiegłym roku w PT KRUS w Makowie Mazowieckim odnotowano 7 takich zdarzeń.

Różnorodność prac w gospodarstwie rolnym powoduje, że wykonujący te prace są narażeni na wypadki bardziej niż inni - w rolnictwie zdarzają się one dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki, a wypadki śmiertelne do czterech razy częściej.

Okres wiosenny w rolnictwie to czas wzmożonych prac polowych. Rolnicy niejednokrotnie pracują długo w niesprzyjających warunkach. Rolnik w ciągu dnia wykonuje kilka a nawet kilkanaście różnorodnych czynności. Obsługuje skomplikowane maszyny czy urządzenia, wykonuje prace związane z uprawą i ochroną roślin, oporządza zwierzęta. Doprowadza to do zmęczenia i  utraty koncentracjiCzynności te niejednokrotnie wykonuje w pośpiechu, bez odpoczynku. Pośpiech uniemożliwia zorganizowanie pracy w taki sposób, aby przebiegała ona bezpiecznie. W takich warunkach pracy wzrasta prawdopodobieństwo powstania wypadku.

      Ze względu na cykl wegetacji roślin związany z naszym klimatem zabiegi agrotechniczne musza być wykonane w określonych terminach, a pośpiech często uniemożliwia zorganizowanie pracy w taki sposób, by była ona bezpieczna. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny. Występuje wtedy spiętrzenie prac wymagających koncentracji i zwiększonego wysiłku fizycznego.

Do podstawowych prac wykonywanych na polu wiosną należy: orka, bronowanie i kultywatorowanie oraz wałowanie gleby, siew, sadzenie. Przy pracach tych stosuje się wiele typów maszyn, np. pługi, pługofrezarki, glebogryzarki, brony, wały , coraz częściej stosuje się agregaty uprawowe .

Wypadki z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych zwykle powstają na skutek ich nieprawidłowego użytkowania, podczas prac naprawczych i transportu. Rolnicy narażeni są również na działanie czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Czynniki te mogą wywoływać przewlekłe choroby albo prowadzić do niebezpiecznych zatruć.

 Podczas wykonywania wiosennych prac polowych należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

 • sprawdzić stan techniczny użytkowanych maszyn; układ kierowniczy, układ hamulcowy, ogumienie, światła, sygnał dźwiękowy, układ zawieszenia narzędzi i zaczepu transportowego i usunąć stwierdzone usterki przed rozpoczęciem użytkowania danej maszyny. Wszelkie naprawy, czyszczenie części lub zespołów roboczych sprzętu rolniczego dopuszczalne są po uprzednim unieruchomieniu silnika i wyłączeniu wszystkich napędzanych zespołów tego sprzętu;
 • sprawdzić czy użytkowane maszyny mają osłony na przekładniach: zębatych, łańcuchowych, pasowych, klinowych oraz na wystających, obracających się podczas pracy wałach;
 • sprawdzić czy wały przegubowo-teleskopowe na całej długości mają osłonę zabezpieczającą; w przypadku ich braku zamontować je;
 • należy wyposażyć zaczep przyczepy w sprężynę odciążającą lub podporę oraz sworzeń zabezpieczający przed wypadnięciem;
 • przy agregowaniu ciągnika z maszynami unikać udziału drugiej osoby;
 • gdy ta czynność wykonywana jest zespołowo, należy zachować szczególną ostrożność przy sprzęganiu ciągnika ze sprzętem współpracującym;
 • niedopuszczalne jest przebywanie osób miedzy ciągnikiem a współpracującą maszyna, oraz w strefie działania zespołu roboczego maszyn aktywnych;
 • nie podejmować pracy na maszynach w stanie nietrzeźwym i nie pracować w zbyt luźnym ubraniu;
 • nie należy stawać lub siadać na ramach narzędzi zawieszanych lub doczepianych do ciągnika,
 • nie przewozić ludzi na błotniku ciągnika, dyszlach, zaczepach, burtach przyczep, pomostach siewnika i podeście sadzarki;
 • unikać przewożenia osób na przyczepie nie wyposażonej w siedziska;
 • nie pozwalać aby w pobliżu maszyn przebywały dzieci;
 • podczas przerw w pracy wyłączać napęd z ciągnika na maszynę;
 • napraw sprzętu zawieszonego na ciągniku dokonywać po jego opuszczeniu na podłoże;
 • przy zawieszaniu ciężkich maszyn uprawowych (siewniki, sadzarki, pługi wieloskibowe) należy stosować obciążniki na przednią oś ciągnika w celu zapewnienia równowagi agregatu;
 • podczas prac glebogryzarek, bron aktywnych i kosiarek rotacyjnych należy osłonić ruchome zespoły robocze oraz nie dopuszczać na małą odległość  osób postronnych;
 • osoby pracujące przy wysiewie nawozów mineralnych bezwzględnie powinny stosować pyłoszczelne kombinezony, gumowe buty, rękawice, okulary ochronne i półmaski z wkładami przeciwpyłowymi;
 • rozrzutnik obornika powinien być wyposażony w siatkę umieszczona na przedniej burcie skrzyni ładunkowej zabezpieczającą operatora ciągnika przed ewentualnym uderzeniem twardym materiałem w czasie pracy rozrzutnika. W czasie pracy rozrzutnika niedopuszczalne jest:

- czyszczenie wnętrza skrzyni roztrząsacza w czasie ruchu przenośnika podłogowego;

- uruchamianie adaptera rozrzutu, jeśli w strefie jego działania przebywają osoby postronne;

 • wsypywanie nasion do skrzyni nasiennej powinno odbywać się na postoju przy wyłączonym napędzie;
 • nie przegarniać ziarna w skrzyni nasiennej siewnika, Bezpieczeństwo pracy podczas siewu zależy od stanu technicznego siewników i agregatów wysiewających, stosowania środków ochrony indywidualnej / rękawic, kombinezonów ochronnych, półmasek/, przeprowadzenia próby wysiewu;
 • zabroniona jest: praca siewnikiem na pochyłościach większych niż 120, - transport siewnika z napełniona ziarnem skrzynia nasienna oraz przewożenie na niej ludzi, ‑przegarnianie ręką nasion w skrzyni nasiennej / przegarnianie ziarna w skrzyni odbywać się może wyłącznie za pomocą drewnianej łopatki/.
 • znaczniki sadzarek i siewników powinny być na czas transportu zabezpieczone w pozycji pionowej,
 • podczas pracy sadzarki czerpakowo-łańcuchowej nie uzupełniać braku i nie zgarniać ręcznie z czerpaków nadmiaru ziemniaków.
 • podczas eksploatacji sadzarki do ziemniaków należy pamiętać o tym że zbiornik sadzarki można napełniać sadzeniakami przy wyłączonym silniku oraz ciągniku zabezpieczonym przed staczaniem się, przy pracach na pochyłościach należy zmniejszyć prędkość roboczą i pracować z odpowiednio skróconymi cięgnami podnośnika hydraulicznego.
 • zabroniona jest  praca sadzarką bez osłon zespołu napinająco – zasypowego,  zbliżanie rąk do pracujących łańcuchów przenośników kubełkowych w trakcie sadzenia, (Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyna trwałych okaleczeń dłoni, gdy ręka dostanie się miedzy czerpak lub koło i kaptur osłon); wchodzenie podczas napraw pod uniesiona sadzarkę, jeśli nie jest ona podparta i zabezpieczona przed opadnięciem.
 • w czasie prac ze środkami ochrony roślin należy stosować się do instrukcji podanej na opakowaniu środka chemicznego oraz koniecznie stosować właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej;
 • w pracach wiążących się z kontaktem ze środkami ochrony roślin nie mogą brać udziału dzieci, młodociani i kobiety;
 • nie używać kosiarek rotacyjnych w pobliżu zabudowań, na poboczach dróg, jeżeli nie jest zachowana strefa bezpieczeństwa wynosząca 50m (istnieje możliwość pochwycenia przez zespoły robocze kamieni, grud ziemi lub urwania się noży i odrzucenia ich na odległość do 50m);
 • maszyny powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych na równej utwardzonej nawierzchni w sposób uniemożliwiający okaleczenie ludzi i zwierząt.

Bezpieczne odległości od pracujących maszyn rolniczych to:

 • 50 metrów od tylnej części rozrzutnika obornika;
 • 5 m przy rozsiewie nawozów pylistych i 6 m przy rozsiewie nawozów granulowanych przy użyciu rozsiewacza zawieszanego na ciągniku;
 • 6 m przy rozsiewie nawozów pylistych i 12 m przy rozsiewie nawozów granulowanych przy użyciu rozsiewacza przyczepianego na ciągniku;
 • 20 metrów od aparatu rozlewowego przyczepy asenizacyjnej;
 • 25 od ścinacza zielonek;
 • 50 metrów od pracującej kosiarki rotacyjnej.

Rolniku, jeśli już kupiłeś środek ochrony roślin - to zachowaj szczególną ostrożność przy pracy z nim! Pamiętaj i stosuj poniższe zasady:

 • środki ochrony roślin przechowuj w zamkniętym miejscu, w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w etykiety z nazwą preparatu (przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z nią);
 • nie przelewaj preparatów do opakowań zastępczych np. po środkach spożywczych;
 • do pracy ze środkami ochrony roślin nie angażuj osób młodocianych, chorych;
 • w czasie pracy ze środkami ochrony roślin nie jedz, nie pij i nie pal tytoniu,
 • zabiegi ochrony roślin wykonuj używając środków ochrony indywidualnej (kombinezonu, butów gumowych, rękawic gumowych, maski lub półmaski);
 • pamiętaj, że zabiegi w pomieszczeniach zamkniętych i z użyciem środków bardzo toksycznych i toksycznych mogą ze względów bezpieczeństwa wykonywać co najmniej dwie osoby.

Jeśli w gospodarstwie są dzieci, to wykonując nawet najprostsze prace należy zawsze pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w strefie zagrożenia.

PAMIĘTAJ!!!!!

 

Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, chronisz nie tylko swoje życie i zdrowie, ale uczysz tych zasad własne dzieci .One uważnie Cię obserwują i naśladują.

 

Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie po jego zaistnieniu, a nie po zakończeniu leczenia, zgłosić do Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.

Placówka Terenowa KRUS w Makowie Mazowieckim

Ul. Gen. Pułaskiego 25

Tel (29) 7172621

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opracował: A. Miecznikowski

Urząd Gminy w Sypniewie
ul. Ostrołęcka 27
06-216 Sypniewo

tel.:  29 717-77-83
fax.: 29 717-78-16
e-mail: gmina@sypniewo.pl
______________________

  plakat a3

  

 

 

numery kont baner

 

 


 

 

rodo

 

 

program pos banner ogolny 200x300

ePUAP logo ESP

Znalezione obrazy dla zapytania: bip png

oie yu2kfIRNtKGE

ohp

zielona-linia

eure

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information